Privacy

Privacy

In dit privacy statement beschrijven wij hoe wij met persoonsgegevens omgaan. U kunt erop rekenen dat wij dit zorgvuldig doen. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars (Gedragscode). In de Gedragscode zijn de regels van de AVG uitgewerkt in specifieke regels voor verzekeraars. U kunt hierover meer lezen op Verbondvanverzekeraars.nl.


Als er wijzigingen zijn in de manier waarop we met uw gegevens omgaan, kunnen we ons privacy statement aanpassen en informeren wij u daarover via onze website